Historia

    KalendariumBe

 

2001 – założenie Stowarzyszenia na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną w Zamościu z siedzibą przy ul.  Asnyka 3,

2001 – 2006 zainicjowanie  organizacji  oddziałów integracyjnych w Przedszkolu Nr 7, Szkole Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 7, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu,

2007 – przeniesienie siedziby do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu, ul. Śląska 45 A – wybór nowych władz Stowarzyszenia,

2008 - decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości uzyskanie prawa do nawiązek sądowych,

2009 – uzyskanie przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego,

2011 – zmiana nazwy: Stowarzyszenie  na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem”.