"Dlaczego kochamy Roztocze…”

W okresie od września do grudnia 2013 r. Stowarzyszenie włączyło się w realizację projektu dla społeczności uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Projekt finansowany był ze środków Urzędu Miasta Zamość w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach projektu:

  • przeprowadzono konkurs plastyczny i fotograficzny,
  • przygotowano publikację pokonkursową pt. „Dlaczego kochamy Roztocze…”
  • zorganizowano dla uczniów wycieczkę z przewodnikiem po Zamościu we współpracy z PTTK
  • przygotowano wystawę prac uczniów w Kościele pw. Św. Bożej Opatrzności.

 

Obraz 765

 

Obraz 797

 

Obraz 836