Bajkowy świat lekiem na nasze smutki.

„Bajkowy świat lekiem na nasze smutki”

Projekt realizowany od września 2011 r. do czerwca 2012 r. w ramach dotacji Równe Szanse Kolorowej Akademii Fundacji Batorego

W ramach projektu przeprowadzono:

  • warsztaty o charakterze terapeutycznym z wykorzystaniem elementów biblioterapii i sztuk plastycznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

- zabawy relaksacyjne, ułatwiające koncentrację;

- samodzielne wykonanie rekwizytów i elementów dekoracji;

- budowanie obrazów plastycznych;

- przekładanie słowa na obraz i sytuację dramatyczną;

- poszukiwanie źródeł związanych z kulturą i tradycjami regionu

  • zajęcia wspierające z logopedą i z psychologiem
  • zajęcia integracyjne:

- spotkanie w oparciu o techniki teatralne oraz gry i zabawy integracyjne;

- wspólny wyjazd młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnych rówieśników oraz ich rodzin do Teatru Lalki im. H. Ch. Andersena w Lublinie na przedstawienie zgodnie z ofertą oraz udział w spotkaniu z aktorem;

- prezentacja przygotowanych przedstawień społeczności szkolnej podczas apeli i uroczystości oraz środowisku lokalnemu;

  • warsztaty teatralno – muzyczne:

- animacja przedmiotów codziennego użytku - odkrywanie teatralnej urody i nowych funkcji przedmiotów, tkanin, tworzenie z tkanin lalek, wprowadzanie ich w ruch, nadawanie im charakteru;

- odkrywanie świata dźwięków;

- ćwiczenia z wykorzystaniem instrumentów muzycznych w oparciu o metody: Batti Strauss oraz elementy pedagogiki zabawy KLANZA;

- wykorzystanie rozwijanych umiejętności w opracowaniu własnych przedstawień:  przygotowanie inscenizacji „Kolędnicy” oraz przedstawienia w oparciu o opowiadanie terapeutyczne „Zwaśnione pory roku” M. Molickiej;

  • warsztatowe zajęcia teatralne

Odbiorcami działań artystycznych była społeczność szkolna Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu (około 250 osób), rodzice uczniów (około 30 osób), społeczność lokalna (około 70 osób), przedstawiciele władz lokalnych (około 10 osób).

 

Zdjęcia publikujemy w naszej galerii. Kliknij TUTAJ!