Finanse

 finanse

 

 

 

KRS: 0000070740

NR KONTA: 89194010763075635700000000

 

  • Darowizny celowe i dotacje do projektów w latach 2001-2011 łącznie 160.000 zł.
  • 1 % podatku od dochodu przekazywany przez osoby fizyczne od 2010 r. średnio 15.000 zł. rocznie
  • Sponsoring rzeczowy rzędu 5 000 zł. rocznie
  • Składki członkowskie od 2001 r. średnio 400 zł. rocznie

 

Działalność Stowarzyszenia dotyczy głównie realizacji zadań „miękkich” (rozwój zainteresowań i umiejętności społecznych, rekreacja), a przy tym pozyskiwane są środki trwałe (np. nagrody, sprzęt sportowy   i rehabilitacyjny, laptopy, urządzenia wspierające komunikację, szklarnia).