Aktywność ruchowa źródłem zdrowia i sprawności osób niepełnosprawnych

tenis stolowy

 

 

 

W ramach projektu prowadzone były zajęcia sportowe z zakresu nauki i doskonalenia umiejętności gry w tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu. Zajęcia sportowe odbywały się cyklicznie 2 razy w tygodniu. 3 czerwca 2014 r. zorganizowano I Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego. dla 12 uczniów z 3 szkół tj. z Gimnazjum w Łabuńkach, z Gimnazjum w Łabuniach i z SOSW w Zamościu