TheGrue.org

 Witamy na stronie

Stowarzyszenia na Rzecz Integracji

z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną

Wszyscy Razem

w Zamościu

Telefon: 84 6392525 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


OGŁOSZENIE

dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „ Wszyscy Razem”

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „ Wszyscy Razem” podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania i ustalił termin dzień 05 czerwca 2019 r. na godzinę 15.00. Drugi termin spotkania ustalono na 05 czerwca 2019 r. na godzin 15.15.

Plan Walnego Zebrania

 1. Otwarcie Zebrania Ogólnego.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
 3. Zatwierdzenia Porządku Obrad.
 4. Wybór Komisji:
 5. Mandatowo-Skrutacyjnej,
 6. Uchwał i wniosków.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 8. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności ostatniego roku sprawozdawczego.
 9. Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 13. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 14. Z powodu zakończenia kadencji:

a/ wybory Zarządu Stowarzyszenia

b/ wybory Komisji Rewizyjnej

 1. Dyskusja
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie uchwał
 4. Zamknięcie Zebrania

 


Serdecznie dziękuję Wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1 % podatku należnego

za 2018 r. na rzecz Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” KRS 0000070740.

Dziękuję także za rozpropagowanie naszej prośby w swoich środowiskach

i proszę o przekazanie podziękowań za przekazywanie na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku należnego.

Pieniądze zostaną wykorzystane na cele statutowe Stowarzyszenia.

 

Prezes Stowarzyszenia -  Bożena Sitarz 


 

logo znb

Zawsze niech będzie 2019 - wszelkie informacje zamieszczamy w menu KONKURSY.


logo znbm 

Co nam w duszy gra 2019 - wszelkie informacje zamieszczamy w menu KONKURSY.


 

 

IMG 1066m

Relacja i zdjęcia z Prezentacji w menu KONKURSY lub TUTAJ!


 

 plakat wszyscy razem2015


aaa

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „ Wszyscy Razem” w Zamościu przy współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Zamościu oraz Klubem 3 Batalionu Zmechanizowanego organizuje IV Regionalne Prezentacje Artystyczne OsóbNiepełnosprawnych „ Co nam w duszy gra…”

W menu KONKURSY zamieszczamy wszystkie informacje dotyczące prezentacji.


logoZNB

W menu KONKURSY zamieszczamy regulamin XVI Wojewódzkiego Konkursu Twórczości "Zawsze niech będzie..."

 


 

Dzień Dziecka 2016

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!

 


  

Do głównych zadań Stowarzyszenia należy:

 • Propagowanie problemów i potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwego stosunku środowiska osób zdrowych do tych spraw.
 • Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym  i międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych o charakterze integracyjnym.
 • Niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom    w ramach integracji.
 • Tworzenie warunków do korzystania z opieki psychologicznej, logopedycznej, oligofrenopedagogicznej i specjalnych form dydaktyczno – terapeutycznej.
 • Ochrona praw i interesów dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób pracujących z nimi.