Co nam w duszy gra 2014

 
"Co nam w duszy gra...”
pod takim hasłem, 27 marca w Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego, odbyły się I Regionalne Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych pod honorowym patronatem Starosty Zamojskiego.
Prezentacje zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” w Zamościu przy współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zamościu oraz Klubem 3 Batalionu Zmechanizowanego.
W koncercie wzięli udział uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczegoz Tomaszowa Lub.,Zamościa,Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem”, Ośrodka Rehabilitacyjno-Eduk acyjno-Wychowawczego z Zamościa oraz ZespołuSzkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. W prezentacjach swoje umiejętności pokazali także uczestnicyWarsztatów Terapii Zajęciowej z Lipiny Starej , Dominikanówki, Rozłop,Zwierzyńca oraz Ośrodka „Krok za Krokiem” z Zamościa. 
Gośćmi koncertu byli: poseł na Sejm RP- Mariusz Grad, Starosta Zamojski - Henryk Matej, Dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Spraw Społecznych UM- Jadwiga Machulewska,Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie -Danuta Chruściel oraz dyrektorzyplacówekbiorących udział w prezentacjach. Na widowni wspaniale bawiły się dzieci, młodzież, rodzice, opiekunowie i terapeuci .
Uczestnicy prezentując swoje talenty artystyczne w formie wokalnej, tanecznej , teatralnej i instrumentalnej ujawnili co im w duszy gra, a tym samym dostarczyli wszystkim obecnym na koncercie wiele przeżyć, wrażeń, pozytywnych emocji. 
W podziękowaniu za wspaniałe występyStowarzyszenie „Wszyscy Razem” przygotowało dla uczestników koncertu wartościowe upominki, a dla wszystkichsłodki poczęstunek. 
Prezentacjom towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zamościu. 
Organizatorzy składają podziękowania sponsorom koncertu: Starostwu PowiatowemuZamość, Hurtowni Spożywczej Mars,Bankowi Spółdzielczemu w Tomaszowie Lub.