Zawsze niech będzie 2014

16 maja 2014 roku odbyło się podsumowanie XIII Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…” organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” w Zamościu i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Głównym celem Konkursu jest propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości dzieci i młodzieży oraz wspólną prezentację ich osiągnięć.

Każdego roku towarzyszy nam myśl C. Freinet′a „…starajcie się, aby dziecko zawsze miało okazję do jakiegoś sukcesu…” Formuła konkursu oraz różnorodność jego form: plastyczna, literacka i muzyczna umożliwiają wszystkim uczestnikom – niepełnosprawnym i zdrowym - osiągnięcie sukcesu na miarę talentu i możliwości każdego z nich.

Do udziału w XIII edycji Konkursu zgłosiło się 657 uczestników z 64 placówek oświatowych i kulturalnych z terenu województwa lubelskiego. Uczestnicy pracowali pod kierunkiem 131 nauczycieli i instruktorów.

Podczas posumowania Konkursu zaprezentowali nagrodzone utwory muzyczne i literackie, można było również obejrzeć wystawę nagrodzonych prac plastycznych.