Władze

header wladze

Władze Stowarzyszenia od 2010

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes – Bożena Sitarz

Wiceprezes – Barbara Grądkowska

Sekretarz – Beata Bober

Skarbnik – Artur Wiater

Członkowie – Małgorzata Saczuk, Ewa Kasprzyk, Irena Szczęśniak

Księgowa – Danuta Plebanek

Komisja rewizyjna

Przewodniczący  – Urszula Rogalska

Zastępca – Krystyna Czop

Sekretarz – Ewa Garaj

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wszyscy członkowie stowarzyszenia pracują społecznie na rzecz działalności organizacji.